"BENIGNIUS LEGES
INTERRPRETANDE SUNT,
QUO VOLUNTAS EARUM
CONSERVETUR."

"Ustawy są wtedy właściwie interpretowane, gdy zachowuje się ich ducha."

Zakres usług Kancelarii

Kancelaria Adwokacka adwokata Marcina Hećmana oferuje pełny zakres pomocy prawnej z następujących dziedzin prawa:
- prawo karne, karne wykonawcze i penitencjarne (obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach karnych),
- prawo karnoskarbowe
,
- prawo cywilne
(sprawy o zapłatę, sprawy odszkodowawcze, ochrona dóbr osobistych),
- prawo gospodarcze
,
- prawo rodzinne i opiekuńcze
(rozwody, separacje, podziały majątku, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, alimenty),
- prawo spadkowe
(stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe),
- prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
,
- prawo administracyjne
.

Ponadto Kancelaria oferuje także doradztwo prawne w postaci udzielania opinii prawnych (zarówno ustnych jak i pisemnych).

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
ul. Konotopska 4 lokal 103/104
05 - 850 Ożarów Mazowiecki

Kancelaria Adwokacka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość indywidualnej konsultacji w sobotę.

Adwokat Marcin Hećman przyjmuje po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
tel. kom.: 507-823-649
adres e-mail: kancelaria@hecman.pl
lub adwokat@hecman.pl